Disclaimer

Disclaimer van trimsalonelst.nl. Aan de inhoud van deze site is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid gewerkt. Desondanks kan het voorkomen dat er fouten in teksten of verwijzingen zijn geslopen. Mocht u een onjuistheid of onvolledigheid ontdekken dan verzoek ik u mij dit te melden.

Derden

Voor links, verwijzingen naar websites van derden kan trimsalonelst.nl geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Intellectuele eigendom

Alle rechten van intellectuele eigendom, auteursrechten liggen bij trimsalonelst.nl. Neem contact met mij op als u teksten of foto’s wilt kopiëren, verspreiden of doorgeven.

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van de trimsalon zijn hier te bekijken.